Inženýrská činnost

Zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost od přípravy zakázek až po samotnou realizaci a kolaudační rozhodnutí. Inženýrskou činnost zajišťujeme zejména podnikatelským subjektům.

  • Zajištění projektové dokumentace
  • Obstarávání vstupních dokumentů
  • Zajištění potřebných vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a provozovatelů inženýrských sítí a následné zajištění podání žádostí o stavební povolení a územní rozhodnutí
  • Výběr vhodného dodavatele stavby a následně subdodavatelů staveb
  • Výkon technického dozoru staveb při realizaci stavby
  • Kontrola fakturace mezi dodavatelem a investorem
  • Zajištění dokumentace ke kolaudačnímu řízení
  • Zastoupení při kolaudačním řízení
Jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás v kanceláři Madnat nebo předložte obchodní dotaz on-line.

Objevte možnosti úspor. Máte zájem o bezplatnou konzultaci?